Data:

Spalio 29 d.

Vieta:

Viešbutis „Hilton Garden Inn“

Trukmė:

8 ak. val.

Bendrai teikiami pasiūlymai ir preliminariosios sutartys: aiškinimas ir taikymas praktikoje – Lenkijos ir Lietuvos pavyzdžiai

Dvi pirmaujančios Lietuvos ir Lenkijos advokatų kontoros sujungia jėgas, siekdamos pagrindinio tikslo – pateikti aiškias ir kompetentingas įžvalgas apie viešųjų pirkimų aktualijas ir suteikti Lietuvos ir Lenkijos klausytojams galimybę susipažinti su kitų šalių patirtimi.

Abiejų šalių viešųjų pirkimų režimai yra pagrįsti ES direktyvomis, tačiau ar jie iš tikrųjų suprantami ir taikomi vienodai?

Didžiausia Lenkijos advokatų kontora „DZP“ ir viena pirmaujančių advokatų kontorų Lietuvoje „COBALT“ jungiasi, kad suteiktų profesinių žinių ir išsamią, visų svarbių klausimų, tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, analizę.

Remdamiesi savo praktine patirtimi,  Europos ir nacionaline jurisprudencija, DZP ir „COBALT“ aptars temas nuo dalyvavimo sutarčių sudarymo procedūrose iki tinkamo sutarčių parengimo.

Pranešėjai

SEMINARO INFORMACIJA / 8 ak. val.

TEMOS

 Lektoriai advokatų kontoros DZP advokatai Katarzyna Kuźma ir Wojciech Hartung, PhD (pranešimas lenkų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą).

 

Sunkumai teikiant bendrus pasiūlymus. Skirtingos dalyvavimo viešajame pirkime struktūros ir jų įtaka pirkimo procedūrai.

 1. Konsorciumas, rėmimasis trečiųjų subjektų pajėgumu ar subrangovų pasitelkimas / kas lemia dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose struktūros pasirinkimą?
 2. Konsorciumas ar rėmimasis trečiųjų asmenų pajėgumu – pasirinktos pirkimo procedūrų struktūros poveikis pirkimo procedūrų baigčiai: 
  • Leidžiami konsorciumo pakitimai;
  • Kaip turi būti aiškinama galimybė pakeisti trečiąjį asmenį, kurio pajėgumu remiamasi, kai jis neatitinka dalyvavimo konkurse sąlygų arba yra pašalinamas (Direktyvos 2014/24/EU 63 straipsnio 1, 5 ir 6 dalys):
   • ar gali trečiasis ūkio subjektas, kurio pajėgumu remiamasi, būti pakeistas arba pašalintas iš pirkimo procedūrų tuo atveju, kai perkančioji organizacija suklaidina subjektą, pateikdama klaidingą informaciją susijusią su rėmimusi trečiųjų subjektų pajėgumu?
   • ar gali pašalintas iš pirkimo procedūrų trečiasis ūkio subjektas vykdyti apsivalymą ir tęsti dalyvavimą pirkimo procedūrose?
  • Ankstesnė konsorciumo patirtis ir jos vertinimas vėlesnėse procedūrose – ESTT sprendimas byloje C-387 (Esaprojekt) vis dar laikomas prieštaringu.
 3. Daugialypio pasiūlymo teikimo problema: 
  • Dalyvavimas daugiau nei viename konsorciume tame pačiame pirkime;
  • Dalyvavimas konsorciume ir tuo pat metu savo, kaip trečiojo subjekto, pajėgumo skyrimas kitam ūkio subjektui;
  • Pajėgumo skyrimas daugiau nei vienam ūkio subjektui tame pačiame pirkime;
  • Pirkimo procedūrų skaidymas į dalis:
   • Ar dalinimasis pajėgumu tarp tiekėjų leidžia išvengti draudimo teikti pasiūlymus daugiau nei dėl vienos pirkimo dalies?
   • Ar dalinimasis pajėgumu tarp tiekėjų gali būti laikomas ribojančiu susitarimu?
 4. Bendrų pasiūlymų teikimas kaip susitarimas, kuriuo siekiama iškraipyti konkurenciją (Direktyvos 2014/24/EU 57 straipsnio 4 dalies d punktas): 
  • momentas, nuo kurio ūkio subjektas yra pašalinamas iš viešojo pirkimo procedūrų – kaip teisingai užpildyti EBVPD? – ESTT sprendimas byloje C-124/17 ir jo interpretacija praktikoje.
  • Susitarimų sudarytų kitoje šalyje (ES arba už jos ribų) vertinimo įtaka nacionalinėms procedūroms;
  • Susitarimo, kuriuo siekiama iškreipti konkurenciją, įtaka kitų grupių įmonėms – ar vieno ekonominio vieneto doktrina gali būti taikoma viešiesiems pirkimams?
  • Efektyvus apsivalymas, kai sudaromas ir vykdomas susitarimas iškreipiantis konkurenciją.

Lektorius advokatų kontoros COBALT advokatas dr. Deividas Soloveičik

 1. Preliminariosios sutarties samprata, rūšys, paskirtis: kada geriausia rinktis preliminarią sutartį?
 2. Sutarties uždarumo principas: ar ir, jei taip, kiek jis taikomas preliminariai sutarčiai?
 3. Viešo pirkimo sutarties keitimo taisyklių (VPĮ 89 str., KPĮ 97 str.) taikymas preliminariai sutarčiai. Teisinė sąsaja tarp pirkimo dokumentų, preliminariosios sutarties ir pagrindinės viešojo pirkimo sutarties.
 4. Kaip ir kiek taikomos tiekėjų teisių gynimo priemonės preliminarios sutarties atveju?

Registracija

Nuotoliniai mokymai

130

Mokymų medžiaga

Atsakymai į Jūsų klausimus

Konferencijos organizatoriai:

DZP logo